Odlewnia Volkswagen & Mimello – Mimowie Poznan

Wszyscy odwiedzający tego dnia Odlewnię firmy Volkswagen mogli spotkać śmiesznych Mimów. Byli klasyczni Mimowie w czarno-białych kostiumach oraz bardziej cyrkowe Siostry Syjamskie. Poznan był tego dnia o kilka stopni cieplejszy dzięki Mimom z grupy Mimello.

 

 

Kontakt